La Torre Blanca Espiga Espiga Espiga Espiga
turismeruralcardona.com

Habitacions 7 habitacions Capacitat Capacitat de 14 a 18 persones